Att genomföra utbildning i en virtuell miljö

Länkar och material från webinariet “Att genomföra utbildning i en virtuell miljö” med Edward Boon.

Published: April 2020

Tips och material

Kontakt:

Vill du ha hjälp eller har frågor om ert specifika behov? Kontakta oss här:

Utbildning:

Webinars:

Blogg

Infographics

Se det inspelade webinaret från 2/4 2020:

Download PDF