“Våra chefer har inte tid” - Är det verkligen sant? (Del2)

Författare: Karin Plith

 

Ett av mina senaste blogginlägg handlade om chefsinvolvering och det ibland felaktiga antagandet att chefer inte vill vara delaktiga – eller inte har tid – i sina anställdas utbildning och utveckling. Både forskning och vår erfarenhet visar motsatsen. Så länge cheferna förstår vikten av att vara delaktiga och ges de korrekta verktygen, stödjer de med glädje sina anställda. Detta inlägg handlar om hur lätt det är att involvera chefer och skapa högre effekt och resultat av utbildning.

 

1. Var delaktig i att sätta mål

En av de viktigaste delarna av chefsinvolvering är att sätta mål. Vi möter ofta anställda som kommer till en utbildning utan att veta varför och hur de ska bidra till organisationen annorlunda när de kommer tillbaka från utbildningen. Uppmuntra chefer att diskutera och klargöra de individuella målen och förväntningarna med sina anställda samt försök att definiera och sätt mål enligt SMART och se till att målen förstås och att medarbetarna är dedikerade.

 

2. Identifiera situationer där vi vill se förändring

Så fort vi börjar designa ett nytt träningsprogram eller förbättra ett befintlig, är det mycket viktigt att involvera cheferna. Genom att ställa frågan ”i vilka situationer vill du se ett nytt eller förbättrat beteende?” tvingas cheferna att verkligen tänka till på viktiga situationer där de vill att deras anställda att agera annorlunda och mer effektivt. Genom att göra detta tidigt, har du en skapat en bättre förståelse för målet med utbildningen.

 

3. Låt de anställa tillämpa sina nya med beteenden

Chefer spelar en viktig roll i att låta de anställda tillämpa vad de lärt sig, det vill säga använda de nya beteendena. Enligt forskning av bland annat Dr Brinkerhoff, provar 70% av deltagarna 1-3 gånger och faller sedan tillbaka i sina gamla beteenden. För att ändra på detta måste cheferna ta del i förändringen och skapa utrymme för de anställda att tillämpa vad de lärt sig så mycket som möjligt.

 

4. Arbeta med feedback under utbildningen

När cheferna har deltagit i att identifiera situationer där de vill se förändring, är det mycket lättare för dem att följa upp och ge återkoppling på förbättrade beteenden under utbildningen. Återkoppling och erkännande från chefer under utbildning är avgörande för de anställda ska fortsätta att använda nya beteendena.

 

5. Granska och utvärdera mål

Efter utbildningen är det chefens uppgift att granska och utvärdera målen tillsammans med den anställde. I vilken utsträckning har den anställde nått målen? Vad är nästa steg och vilket stöd han eller hon behöver för att kunna hålla sig till de nya beteendena?

 

Den här artikeln publicerades först på Mindsets hemsida. Här kan du läsa den. 

Lär dig att skapa lärresor i vår innovativa certifiering

Promote har i samarbete med Professor Robert Brinkerhoff utvecklat HPLJ-metodiken. HPLJ, som står för High Performance Learning Journeys, erbjuds som en certifiering där du får alla processer och verktyg du behöver för att designa effektiv utbildning.