Brinkerhoff Certification - for High Performance Learning Journeys®

Lär dig att skapa lärresor i denna innovativa certifiering

Promote har i samarbete med Professor Robert Brinkerhoff utvecklat HPLJ-metodiken. HPLJ, som står för High Performance Learning Journeys, erbjuds som en certifiering där du får alla processer och verktyg du behöver för att designa effektiv utbildning.

En högpresterande inlärningsresa, HPLJ, adresserar och innehåller en balans mellan fyra kärnelement; engagemang för lärresan, bygga kunskapsgrunden, utveckla och öva kunskaper och stärka resultaten. Under kursen lär du dig dessa delar och hur du tillämpar dem i din verksamhet.

Kursbeskrivning:

Det här gedigna programmet bygger på Professor Robert Brinkerhoffs arbete med att kombinera praktisk tillämpning av 70-20-10 konceptet, resultatskapande utbildning, grundläggande teorier om motivation och individuellt lärande. Baserat på hans 40 år av forskning och arbete inom ämnet har vi utvecklat ”Brinkerhoff Certification for High Performance Learning Journeys”.

Certifieringen är praktiskt orienterad, du arbetar med verklighetsnära case och uppgifter. Programmet ger dig kunskaper och verktyg att använda direkt i ditt arbete, både i att bygga nya utbildningar eller förbättra befintliga. HPLJ-metodiken du lär dig under certifieringen kan tillämpas på alla typer av utbildningar och kuser, digital och onlinebaserad, traditionell i klassrum, i workshops eller i seminarium.

Vad är en ”High Performance Learning Journey”?

En High Performance Learning Journey är en lärresa som har utformats för att uppnå hållbara beteenden och förbättrade prestationer på mest effektiva sätt. Varje del av lärresan är noggrant utvalda och kombinerade till en upplevelse som kommer att driva deltagaren bortom sina nuvarande prestationsnivåer till en punkt där de med säkerhet kan ta hand om sin framtida utveckling.

En högpresterande inlärningsresa adresserar och innehåller en balans mellan fyra kärnelement; engagemang för lärresan (”commit to the journey”), bygga kunskapsgrunden (”build the knowledge foundation”), utveckla och öva kunskaper (”develop and practice skills”) och stärka resultaten (”strengthen results”).

 

Kursupplägg:

Programmet är uppbyggt som en lärresa bestående av obligatoriska uppgifter före och efter utbildningstillfället, två dagar med en praktiskt orienterad workshop och en slutuppgift, som om godkänd, ger dig själva certifieringen.

Som deltagare kan du själv bestämma takten, men processen är designad att sträcka sig över 4-8 veckor. Räkna med att det kommer krävas sammanlagt kring 16 timmar av eget arbete till för- och efterarbetet till workshopen.

 

Datum: 

Kick-off webinar: 13 maj 2020, 10:00-11:00
Workshop: 1-2 juni 2020
Follow-up webinar: 24 juni 2020, 13:00-15:00

Priser:

19 950 SEK Fullt pris
16 950 SEK Early bird-pris, 45+ dagar innan kursstart

Övrig information: 

Certifieringen hålls på svenska i Promotes lokaler i Stockholm.
Mer information skickas med kursbekräftelsen.

Anmäl dig här

Här kan du välja vilken information du vill ha från Promote.
Promotes privacy policy hittar du här.

Ett urval av våra certifierade kunder

Improving Performance Through Learning: A Practical Guide for Designing High Performance Learning Journeys

Robert Brinkerhoff, Edward Boon och Anne Apking släppte under 2019 en bok med case studies, slutsatser och tips för organisationer som vill lära sig skapa lärresor.

Promote Sverige

Promote är en onlinebaserad plattform designad för att skapa varaktigt lärande. Promote är ett användarvänligt verktyg som används bland annat för onboarding, traineeprogram, digital och traditionell utbildning.