Support och help center

Support och help center

Välkommen till vår support-sida! Här hittar du information och hjälp för ditt användande av Promote.

Vid akuta ärenden, mejla: support@promoteint.com

Promote help center

I vår supportportal Help center hittar du svar på dina frågor rörande vår plattform. Portalen innehåller till exempel information om våra senaste uppdateringar, en kunskapsbas, våra olika tjänster samt inspiration och en gedigen FAQ. Du hittar även interaktiva dokument, demonstrationsfilmer som hjälper dig att arbeta i Promote samt vårt service-teams bästa tips och tricks.

Skicka en fråga till vår support