Lärresor – nyckeln till effektfull utbildning

Lärresor - för ett effektfullt lärande

Hur fungerar lärresor och hur ska man tänka för att få riktigt bra utbildningseffekt? Vi förklarar!

Vad är en lärresa?

Och varför lärresor är en naturlig del i våra liv

Tänk på något du är riktigt bra på. Något som du kan som ett rinnande vatten. Vad det än är blev du troligtvis inte bara bra över en natt. Det tog både tid, upprepad träning och tålamod. Tydliga instruktioner, kvalificerad feedback och lite uppmuntran krävdes nog när det kändes extra motigt. Med andra ord krävdes det en lärresa. För oss på Promote är det självklart att all typ av lärande är en process. Inte ett event eller enstaka tillfälle.

Att ha den rätta inställningen till lärande har aldrig varit viktigare än i dagens föränderliga och snabbrörliga värld. Den enda förmågan vi vet som alltid kommer att vara viktig är förmågan att lära sig. Därför menar vi att det bästa sättet för en organisation att växa är att se lärandet som en lärresa.

Hur skiljer sig lärresor från traditionell utbildning?

En lärresa skiljer sig från traditionell utbildning på hur den är designad. Istället för ett längre utbildningstillfälle, delar man upp lärresan i block eller “moduler”. I dessa moduler finns en tydlig struktur för att ansamla kunskap innan ett kunskapsmoment, under och efter själva momentet. Detta ger bättre förutsättningar för den som ansamlar sig kunskapen att förbereda sig, lära sig, och tillämpa kunskapen i verkliga situationer. 

Vad är skillnaden på modern och traditionell utbildning?

Traditionell

Mål: Lärande och anskaffning av kunskap

När:  Eventbaserat. Så få tillfällen som möjligt

Hur: Merparten sker i ett klassrum

Relevans: Allmän relevans för målgruppen

Modern

Mål: Resultat i arbetet genom tillämpning av kunskap
När: Lärresor, utdraget över en längre tid
Hur: Blended-learning  (online och klassrum)
Relevans: Specifik relevans för deltagaren

Lärresor är för det moderna företaget

Lärresor passar dig som som vill leverera en blandning av utbildningar som är fysiska och digitala. Du sparar på den tid deltagaren behöver vara borta från sin arbetsplats, kostnaderna för resa och logistik. En lärresa är lätt att skala upp, anpassa längs med resan och kostar inte mer än traditionellt lärande. Genom att  kombinationen lärresor och Promotes lärplattform får du en bestående förändring som driver resultat mot dina uppsatta mål.

Lärresor är del av den världskända metodiken High Performance Learning Journey

Promote har tillsammans med Professor Robert O. Brinerhoff, (med över 40 års framgångsrikt forskande inom lärande i utbildningseffekt) tagit fram en metodik för effektfullt lärande som skapar riktiga resultat för deltagarna och affären. Denna metodik använder lärresor som grund för att driva beteendeförändringar. Metodiken heter High Performance Learning Journeys och är utvecklad för att du ska kunna få ut så mycket som möjligt ur dina utbildningar. 

Metodiken leder till ökat engagemang, utveckling av färdigheter, tillämpning av kunskap och ökade affärsresultat. Detta kan du även certifiera dig i! 

Skapa egna lärresor i Promotes plattform!

Promote är din digitala lärplattform för kompetensutveckling genom lärresor. Den ger dig alla verktyg och forskningsbeprövade metoder för att driva effektiv utbildning, onboarding och informationsspridning.

I plattformen skapar du enkelt lärresor med tydlig effekt för bestående resultat och beteendeförändring hos dina deltagare.  

Vi ser till att du når målen med dina initiativ, oavsett längd eller syfte. Promotes lärplattform är ett fantastiskt digitalt stöd för effektfullt lärande.

Vill du veta mer om lärresor? Kontakta oss!