Effekten av Promote

Effekten av Promotes Lärplattform

Vad för effekt och resultat får man genom att använda Promote?

5X bättre effekt!

Forskning visar att i genomsnitt bara en av sex av dina deltagare levererar värde efter en utbildning. Det innebär att endast 15 % av de som går en utbildning går ut och använder sina nyvunna kunskaper på arbetsplatsen. De andra fem kämpar för att tillämpa lärdomar och misslyckas med att skapa resultat för organisationen.

Så det fulla värdet av ditt program realiseras aldrig. Den goda nyheten är att detta kan åtgärdas genom att använda en ordentlig utbildningsprocess och ett system som frigör dina anställdas dolda potential. På detta sätt kan Promote höja siffran från 1 av 6 till 5 av 6 – eller 5 gånger bättre resultat! 5 gånger fler deltagare kommer alltså använda sina kunskaper för att driva mot era resultat.

Traditionell utbildning – 
1 av 6
ger värde efter avslutad utbildning

Med Promote – 
5 av 6 ger värde efter avslutad utbildning

0%

Kände ett stort ansvar för sin egen tillämpning av sitt lärande.

,,,,

0%

Var mycket motiverade att tillämpa sitt lärande

Engagemang, ansvar och tillämpning

Engagemang och ansvarsskyldighet driver affärspåverkan för utbildningsprogram. Normalt är ledningens engagemang den viktigaste drivkraften för dessa områden. Jämfört med andra program som är utformade för hög effekt får Promote-program riktigt höga poäng på engagemang och ansvarsskyldighet även när chefer inte är inblandade (även om hög inverkan fortfarande är vanligare när chefer är inblandade).

Läs den fulla rapporten här.

96%

Socialt Lärande


96% av deltagarna deltar i diskussioner om bästa praxis med sin chef och kamratgrupp som leder till nya och förbättrade beteenden.

91%

Chefsinvolvering


91% av deltagarna involverar sina chefer i målsättningen. Som ett resultat ökar engagemangsnivåerna liksom chanserna för att de önskade beteendena fastnar.

75%

Effektmätning


75% av cheferna erkänner den roll promote spelar för att stödja dem de leder för att uppnå önskade affärsresultat genom beteendemässig tillämpning.

86%

Effektivt lärande


86% av deltagarna tillämpar sitt nya lärande konsekvent efter utbildning som leder till värdeskapande och affärsresultat fyra gånger högre än det genomsnittliga utbildningsprogrammet.

Promote är uppbyggt kring fyra nyckelbegrepp för att stödja och hjälpa dina deltagare att tillhandahålla de beteendeförändringar som krävs. Detta är effekten av Promote.

90 %

Långvarig effekt bland deltagarna

Forskning visar att utbildningsprogram med Promote skapar en långvarig effekt hos deltagarna

Mer medvetet fokus på ledarskapsaktiviteter 100%
Mer tid på ledarskapsaktiviteter 92%
Ökat medarbetarengagemang 85%
Ökning av teamutvecklingsaktiviteter 77%
Ökad teamproduktivitet 54%

Case:

Effekten i att omvandla ett ledarskapsprogram

Hösten 2020 hjälpte Promote Orkla att transformera och digitalisera deras ledarskapsprogram OLC. Med hjälp av vår expertis, plattform och metodik lyckades Promote omvandla ett kritiskt ledarskapsprogram till ett högeffektivt digitalt ledarskapsprogram. Hur blev resultatet? En stor succé! Läs caset om hur vi tillsammans med Orkla gick till väga.

Varför fungerar det så bra?

Promote har många funktioner, finesser och fördelar som ligger till grund för att skapa effektfull utbildning.  Allt vi gör är baserat på forskning och vetenskap. Det är därför vi vet att det fungerar.

Några de viktigaste verktygen för att skapa effektfull utbildning är inbyggda direkt i Promote. Vi använder oss av fyra nyckelkoncept som forskningen säger är avgörande för lyckad och långvarig utbildningseffekt. 

Chefsinvolvering

Gör dina chefer till förebilder

Chefen är en nyckel i att skapa positiva resultat. En chef bestämmer förväntningar utifrån affärsmål, är ett stöd på jobbet och ger ovärderlig feedback. Promote gör det lättare för chefer att veta när och hur det är dags att engagera sig.

I Promote är chefen involverad i lärresan. Promote stödjer cheferna i att se när de behövs som mest, och hur de bäst ingriper under processen. Genom ökad chefsinvolvering skapas förutsättningar för bättre affärsresultat.

Socialt Lärande

En positiv känsla för ansvar

Socialt lärande eller “guided social learning” är en motor för förändring. När kursdeltagare ska testa nya beteenden vill de känna att de inte är ensamma, de vill ha möjligheten att dela erfarenheterna med andra.

Promote gör det lättare att dela erfarenheter under hela lärandeprocessen. Deltagarna inspirerar, delar erfarenheter och best-practice, reflekterar, samarbetar och nätverkar med varandra för att skapa en mer djupgående kunskapsinlärning. 

Effektiv utbildning

Knyt ihop 70-20 med 10

Grunden till varaktigt lärande är effektiv utbildning. För att förvalta tiden och pengarna måste du träna på rätt saker, vid rätt tillfälle på det bästa möjliga sättet.

Promote hjälper er organisation att skifta fokus från lärande i klassrumsmiljö till tillämpning på jobbet. Effektiv utbildning ger högre motivation, högre engagemang, minskade kostnader för utbildning och bättre resultat.

Effekt och förbättring

Håll dina program på rätt spår

Se till att din lärresa är på rätt spår och att ditt program levererar förväntade resultat. I Promote har du nyckeltal för progress och utvärdering av mål inbyggt i plattformen och i dina program.

Promote ger dig möjlighet att styra dina program mot mål genom att agera på avvikelser eller uppmuntra framgångar i realtid. Plattformen bygger på erkända metoder för utvärdering av utbildning, genom Kirkpatricks och Professor Brinkerhoff.

Plattformen

Lärplattformen för utbildningseffekt

Metodiken

High Performance learning journey

Receptet på framgång

Allt om lärresor