“Våra chefer har inte tid” - Är det verkligen sant? (Del1)

Author: Karin Plith

Enligt Dr Robert Brinkerhoffs forskning genererar traditionell B2B-utbildning ca 15 % lärtransfer. Det innebär att endast 15 % , eller 1 av 6, av de vi tränar i klassrummet går ut och använder sina nyvunna kunskaper på arbetsplatsen. Enligt samma forskning är den gemensamma nämnaren för dessa 15 % chefsinvolvering.

 

Med denna forskning i ryggen tillsammans med vår egen erfarenhet från många år i utbildningsbranschen är chefsinvolvering ett givet samtalsämne i våra dialoger med kunder, både befintliga och nya.

Vi ställer ofta frågan om de vet vad som är den gemensamma nämnaren för de 15 % som faktiskt använder sina nya kunskaper direkt efter utbildningen. För vissa kunder är det självklart att det är chefsinvolvering som är avgörande för om ett utbildningsprogram ska bli lyckat eller inte, men inte för alla. Och, det som slående ofta inträffar när frågan om chefsinvolvering kommer upp, är att kunderna skruvar på sig och säger ”Våra chefer har inte tid”. Frågan som vi då bör ställas oss är ”Är det verkligen sant?”. Låt oss ta det från början.

Vad menar vi egentligen med begreppet chefsinvolvering? De mest grundläggande uppgifterna för chefer med medarbetare i ett utbildningsprogram är att sätta mål, följa upp deltagarprogress och coacha medarbetarna i de nya beteenden vi vill att de ska tillämpa efter utbildningen. Låter det bekant? Att som chef vara involverad i medarbetarnas progress och utveckling är antagligen en av de allra viktigaste uppgifterna en chef har idag. Ett sätt, och kanske faktiskt det bästa sättet, att hantera invändningen ”Våra chefer har inte tid” är att ställa frågan ”Vad är den viktigaste uppgiften som dina chefer har?”. I nästan alla fall kommer kunderna fram till samma slutsats, vilket är: sätta mål, följa upp deltagarprogress och coacha medarbetarna till utveckling och nya beteenden. Med denna slutsats i minnet är det förhållandevis enkelt att få kunderna att börja fundera kring ämnet chefsinvolvering och vad de behöver göra för att få sina chefer involverade i utbildningen.

Så, antagandet att cheferna inte har tid är faktiskt inte sant. Allt pekar på att när cheferna får möjlighet att vara involverade och vet vad de förväntas göra och bidra med, så tycker de att det är roligt. Ge cheferna en chans att göra sitt jobb och låt dem bli involverade i utbildningen och du kommer se finfina resultat.

Artikeln publicerades först på Mindsets hemsida. Här hittar du den.

Lär dig att skapa lärresor i vår innovativa certifiering

Promote har i samarbete med Professor Robert Brinkerhoff utvecklat HPLJ-metodiken. HPLJ, som står för High Performance Learning Journeys, erbjuds som en certifiering där du får alla processer och verktyg du behöver för att designa effektiv utbildning.