Alla utbildningar skapar inte framgång – Del 2

Author: Mikael Borak

Det kan kännas rätt skönt att genomföra ett fantastiskt utbildningsprogram med många nya lärdomar och härlig återkoppling från deltagarna. Alla är trötta och upprymda. Därefter avstannar ofta värdeskapandet.

Ett flertal studier visar att det inte finns någon korrelation mellan att vi lär oss något (vi vet, vi förstår) och att vi använder det. Utan en rejäl plan för tillämpning, uppföljning och chefsstöd kommer det mesta av klokskapen inte få något som helst fäste i den viktiga vardagen.

Grundbegreppet här är Göra. Inte veta, förstå eller något annat lulligt. Kunskap och förståelse tillför inte värde för verksamheten om det inte kan tillämpas i praktiken. Praktik som tillför värde.

För att skapa värde med utbildning är vi helt beroende av samspelet mellan –

  • Deltagaren
  • Verksamheten
  • Chefen

Bra träning behöver vara verksamhetsnära. Det uppnår du genom att använda de processer och arbetssätt som är relevanta för uppgiften, det material och hjälpmedel som du har i verksamheten och praktisk träning i arbetsnära ”situationer”.

Jag älskar att göra liknelser, och den som jag tycker passar bäst har med bilkörning att göra. Tänk dig att du inte behövde skaffa körkort för att köra bil på vägarna med alla andra trafikanter (det är så många saker som inte kräver ett certifikat – att bli förälder, att bli chef, projektledare, säljare eller något annat viktigt).

Chansen är rätt stor att du efter lite övning på parkeringen utanför bilhallen där du köpt bilen kan dra iväg på gatorna och sen lära dig efterhand hur du kör. Visst skulle det kunna bli en hel del motorstopp, stress och ilskna miner, och senare, när du fått upp farten lite grann, också både plåtskador och personskador – men du skulle förmodligen lära dig vartefter.

Utbildning är ett accelererat lärande. En väl upplagd utbildning på en bilskola med både teori och praktik för de situationer du kan hamna i, gör dig snabbare till en säkrare bilförare. Men du hade förmodligen kunnat komma fram till samma saker själv efter en tid med lite misslyckanden och skador på vägen. Bra utbildning tar dig till en högre startpunkt snabbare och säkrare, den kan också både påverka och befästa den kultur som bäst skapar framgång.

Visserligen kan en utbildning inte helt förbereda dig för vad du möter på de vägar du väljer att ta – men den kan ge dig en bra utgångspunkt för dina egna handlingar och något att resonera utifrån när du ser hur andra beter sig – ”de kör mot rött, det kan inte vara riktigt rätt. Så ska i alla fall jag inte göra”.

 

Bra utbildning skapar värde om och om igen genom att befästa en kultur som stärker önskade beteenden.

Utbildning är en påskyndad undervisning. En välplacerad utbildning i en skola med både teori och övning för de situationer du kan komma in på, gör dig snabbare till en säker bilförare. Men du kunde ha kommit till samma slutsats på egen hand med lite misslyckande och skador på vägen. Bra utbildning tar dig till en högre utgångspunkt snabbare och säkrare, det kan också påverka och konsolidera den mest framgångsrika kulturen.

Du kan få en bra utgångspunkt för dina egna handlingar och något som resonerar från när du ser hur andra människor gör – ”de kör mot rött ljus, det kan inte vara rätt. Så gör jag iallafall inte”.

Den här artikeln publicerades först på Mindsets hemsida. Här hittar du den. 

Lär dig att skapa lärresor i vår innovativa certifiering

Promote har i samarbete med Professor Robert Brinkerhoff utvecklat HPLJ-metodiken. HPLJ, som står för High Performance Learning Journeys, erbjuds som en certifiering där du får alla processer och verktyg du behöver för att designa effektiv utbildning.