Utbildningseffekt i världsklass

Med Promote löser vi det största problemet med utbildning – utbildningseffekt.
Ge dina utbildningar och program effekten de förtjänar.

Den kompletta plattformen för lärresor

Plattformen Promote är ett resultat av forskning och mångårig praktisk erfarenhet inom utbildning. Plattformen bygger på lärresan (HPLJ) och adderar alla moment och verktyg som deltagaren, chefen och facilitatorn behöver för att skapa affärsdrivande resultat.

Promote har fullt stöd för att kunna användas:

Säg "hejdå" till medelmåttiga resultat

Med Promotes plattform skapar du enkelt effektfulla lärresor som ger dig resultaten som företaget behöver. Utbildningar, onboarding, produktutbildningar, up/re-skilling och informationsutrullningar är exempel på insatser där Promote skapar effekt i världsklass.

 

Build high performance learning journeys

Resultatet av 40+ år forskning

Med över 40 år av forskning på ämnet utbildningseffekt vet vi hur man skapar effektfulla utbildningar. Det är just därför vi kan garantera bättre utbildningsresultat. Det vet vi och det vet våra kunder.

Läs mer om metodiken som vår plattform grundas på, eller kontakta oss!

Lösningen på problemet med traditionell utbildning

I traditionella utbildningar använder bara en av sex deltagare sina nya kunskaper fullt ut efter avslutad utbildning. De andra har svårigheter att tillämpa kunskaperna – därför uteblir oftast resultaten från utbildningen.
Det är både dyrt och ineffektivt. 

Värde utan Promote
16.6%
Värde med Promote
83.3%

Promotes plattform lyckas förse, och koppla samman deltagarna med alla verktyg som HPLJ metodiken tagit fram för att skapa lärresor. Detta ökar engagemanget, driver feedback  och får deltagarna att använda kunskaperna på jobbet – vilket driver mot affärsmålen. 

Jag tycker att plattformen gett oss möjligheten att skapa learning journeys (lärresor) och att ha allt samlat på ett ställe. Att det liksom är här du går in, det är här du gör dina uppgifter, det är här du hämtar material. Det är också här vi har det här social learning som är så viktigt

Enkel. Kraftfull. Flexibel

En prisbelönt plattform i världsklass

Socialt lärande

Promote gör det lättare att dela erfarenheter, under hela lärandeprocessen. Deltagarna inspirerar och delar erfarenheter, best-practice, reflekterar, samarbetar och nätverkarmed varandra.

Chefsinvolvering

I Promote är chefen involverad i lärresan. Promote stödjer cheferna i att se när de behövs som mest, och hur de bäst ingriper under processen. Genom ökad chefsinvolvering skapas förutsättningar för bättre affärsresultat.

Effekt och förbättring

Promote ger dig möjlighet att styra dina program mot mål genom att
agera på avvikelser eller uppmuntra framgångar i realtid.

Effektiv träning

Promote hjälper er organisation att skifta fokus från lärande i klassrumsmiljö till tillämpning på jobbet. Effektiv utbildning ger högre motivation, högre engagemang, minskade kostnader för utbildning och bättre resultat.

Vill du ser mer av plattformen och vad den kan göra? Boka en demovisning eller boka ett möte

Promote skapar värde i alla led

Effektfulla lärresor skapar beteendeförändringar och värde för alla delaktiga. 

 • Skapa gedigna utbildningsprogram med chefsinvolvering
 • Programdesign som uppmuntrar till samarbete
 • Tydliga bevis för affärsvärdet av L&D
 • Högre ROI genom bättre prestationer på arbetsplatsen
 • Effektutvärderingar som visar hur er verksamhet drar nytta av utbildningen
 • Skapa utbildning som är linjerad med affärsmålen
 • En lättöverskådlig överblick av progressen i programmet
 • Förbättrade resultat för samtliga i teamet
 • Möjliggör mer effektiva utbildningsinsatser
 • En synlig lärresa med lättillgängligt material
 • Samarbete med andra deltagare
 • Stöd från chef genom hela processen

Förbättra ditt utbildningsprogram

Ta ett nytt grepp om era utbildningsprogram och lås upp den riktiga utbildningseffekten. Med vår metodik och plattform tar vi era utbildningar och resultat till nya höjder.

Se hur

Promotes tjänster

Färdiga program och certifieringar

Promote erbjuder internationellt erkända certifieringar och utbildningsprogram inom utbildningsdesign, utvärdering och virtuellt lärande.

Se mer
Cracking the learning journey code

Från fysisk till digital utbildning

Behöver ni konvertera era utbildningar eller onboarding till digitala lösningar? Använd Promote. Vi lyfter in era existerande program till digitala motsvarigheter som kan köras från världens alla hörn.

Visa hur!