Referens Willys

“Vi vill attrahera nya duktiga medarbetare som känner sig trygga hos oss på Willys”

Willys arrangerade en workshop under hösten 2016. Där visade det sig att trygghet, tydlighet och gemenskap var viktiga grundstenar för att få en bra och hållbar introduktion som ny medarbetare. Willys anlitade vårt systerföretag Induction, specialister på onboarding, under våren 2017. Induction byggde ett introduktionsprogram i Promote för att hjälpa Willys att ge sina anställda en bättre introduktion redan innan första arbetsdagen.

Willys satte som krav på sina chefer att de skulle gå igenom introduktionsprogrammet i Promote själva innan de fick lov att bjuda in den första deltagaren. Det skapade en stor trygghet hos cheferna som fick lära sig programmet och också blev bättre coacher till deltagarna i programmet. Willys nyanställda fick i introduktionsprogrammet förberedelseuppgifter och tydlig information om vad som förväntades, allt för att känna sig trygg inför sin första dag. De fick också kontakt med sin coach, sin mentor, som kunde svara på frågor och agera stöd.

Under hösten 2017 gjordes en utvärdering av Willys introduktionsprogram. 74% av butikscheferna uppger att sommarvikarierna var bättre förberedda och snabbare blivit insatta i arbetet än tidigare år.

Här kan du lyssna till hela intervjun med Annika Devert, HR-chef på Willys.


Kort om Willys

  • Tillhör Axfood-koncernen
  • Har över 200 butiker i hela Sverige
  • Startade 1975