En studie om effekt

Brinkerhoff Evaluation Institute (BEI) utvecklade en utvärdering för att uppskatta olika aspekter av lärande, tillämpning av lärande, chefers engagemang, förpliktelsekänsla och andra aspekter av träning.

Utvärderingen låg till grund för en studie som innefattade 7 olika organisationer från 7 olika branscher. 616 deltagare och 441 coacher deltog i ett flertal ledarskapsprogram designade enligt “High Performance” med 2-4 instruktörsledda utbildningstillfällen under en 6-12 månaders period.

Läs om hela studien och resultaten genom att ladda ner studien.