Hur arbetar Promote med säkerhet?

Datahantering och lagring inom EU är reglerad, för säkerhets- och integritetsskäl.

Många medlemsstater har tillägg till regleringen (exempelvis Tyskland). Promote är designat för att vara säkert för alla våra användare, och följer de regler och lagar i de regioner där plattformen erbjuds. Allt innehåll och all användning i Promote är genom kontrakt garanterat att inte bryta mot några regler gällande säkerhet och integritet.

 

Integritet

Känsliga persondata används inte, och lagras inte, i Promote. Promotes regelverk hanterar inte, och lagrar inte data om etnisk härkomst, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska inriktningar, fackförbundstillhörighet, hälsostatus eller sexuella prefenser, det som av Europeiska Unionen anses vara extra känsligt. Därför är också Promotes kunder och/eller användare ansvariga för att all data som används i Promote inte bryter på någon av dessa regler.

 

Geografisk plats av datalagring

Samtliga av de datacenter som används av Promotes kunder i Europeiska Unionen, är placerat i det medlemslandet.

Promotes kunder är därför själva ansvariga för att se till att den geografiska placeringen av en användare som blir inbjuden till plattformen Promote, inte bryter mot EU:s regler om datahantering.

 

Skydd av data

Tillgång till datan:

Promote har en rollbaserad administrativ arkitektur som reglerar tillgången på data.

Kontroll av tillgång:

All data I Promote är skyddat av inloggning. Promote använder industri-standardlösningar för lösenordsskydd, tredjeparts autentisering och single sign on.

Kontroll av datahantering:

All datahantering i Promote är, som standard, krypterad enligt industristandard.

Inloggningskontroll:

Alla inloggningar i Promote är loggade med tid och nuvarande IP adress.

Tillgänglighet:

All data i Promote säkerhetskopieras på en daglig basis, och hela plattformen kan bli återställd, efter oavsiktlig borttagning eller förlust.

 

Fysiskt skydd

De data center som används av Promote är ISO 27001 certifierade och erbjuder industristandard för säkerhetslösningarna. Det här inkluderar även fysiskt kontroll, hållbarhet mot slitage och elavbrott.