Alternativa sätt att digitalisera L&D

Författare: Karin Plith
Publicerad: 17 Februari 2020

Det vanligaste problemet med digitalisering och L&D är att förstå när man ska göra det och vad man ska ha det till. Att digitalisera enbart för ”att det går” är vi nog alla överens om är den sämsta anledningen, trots att det kanske fortfarande är den vanligaste anledningen. Men hur angriper man denna fråga kring hur, vad och framförallt varför HR och L&D ska digitalisera?

Det har blivit allt tydligare att det som saknas hos HR oftast är en plan för HUR man ska angripa digitaliseringen inom L&D, i vilken ände ska man börja? Den här artikeln beskriver fyra olika angreppssätt för att genomföra den viktiga digitaliseringen. Alla sätt passar inte alla men vissa sätt har visat sig mer framgångsrika än andra beroende på vad syftet med förändringen är.

Ladda ner hela artikeln med formuläret nedan.

Vill du lära dig mer om digitalisering? Välkommen på frukost i Stockholm eller Göteborg

På vårt frukostseminarium kommer du få en tydligare bild av vad som skapar värde för dina kunder, din verksamhet och dina medarbetare. Du får inspiration om var och hur man påbörjar sin digitaliseringsresa, vikten av att ha en hållbar metod och hur du undviker fallgropar.