Promote International – lärresor och lärplattform

Promote logo

Ge dina utbildningar och program effekten de förtjänar

En digital lärplattform som hjälper företag och organisationer att skapa fantastiska utbildningsresultat genom lärresor

Promote är din digitala lärplattform för kompetensutveckling. Plattformen är byggt på beprövade metoder för att skapa effektiv utbildning, informationsspridning och onboarding. Du skapar enkelt lärresor med tydlig effekt som ger bestående resultat och beteendeförändring. Vi ser till att ni når målen med era utbildningar, oberoende längd eller typ av utbildningsprogram. Promote är ett digitalt stöd för lärande i världsklass.

Tre komponenter för utbildningseffekt:
Lärresor, teknik och expertis

För att uppnå en bättre utbildningseffekt använder Promote sig av tre element: Lärresor (metodiken), 40 års expertis av utbildningar – och vår digitala lärplattform. I plattformen kopplar vi samman deltagarna med de verktyg som vår metodik tagit fram för att få bästa möjliga utbildningseffekt. Dessa verktyg har bevisad effekt för att öka engagemanget, driva feedback och får deltagarna att använda kunskaperna på jobbet – vilket driver mot affärsmålen. Läs mer om vår metodik och hur den skiljer sig från traditionell utbildning.

Bli ett proffs på att skapa, transformera och optimera utbildning för resultat

Promote Internationals uppdrag är att tillsammans med våra kunder, skapa framgångsrika utbildningsinitiativ. Genom att förse er med kraftfulla verktyg och metoder skapar ni extraordinära utbildningar som ger resultaten ni förtjänar. Promote används av utbildningsleverantörer, HR och Learning and development-proffs runt hela världen i initiativ för att skapa resultat och beteendeförändring hos användarna.

Varför du ska välja Promote

5X bättre resultat med Promote

Vi har kunskapen, metodiken och den tekniska plattformen för att lyfta era resultat till nya höjder! Vill du läsa mer om effekten av Promote?

,,,,,,,,,,,,

Vi får era medarbetare att växa

Om medarbetarna växer, växer också resultaten. Promote hjälper medarbetare skapa fantastiskt engagemang, kunskapstillämpning och beteendeförändring för att lyckas i sina roller.

Det fungerar!
– fråga våra kunder

Promote har idag äran att få jobba med kunder över hela världen. Stora och små organisationer som kräver ett mer resultatinriktat synsätt på utbildning.

Promote använder sig av Blended learning, Chefsinvolvering, 70-20-10 och Social learning i kombination för att göra verklig skillnad.

Byggd på riktig forskning

Våra metoder och verktyg är byggda på professor Robert Brinkerhoff’s forskning inom lärandeeffekt och lärresor

,,,,,,,

Tillgängligt. Digitalt. Kraftfullt.

Digitalisera era utbildningar. Låt Promote visa er vägen att bedriva effektiv utbildning genom vår plattform – oavsett vart deltagaren befinner sig i världen.

Våra tjänster

Läs mer om vår prisbelönta lärplattform och hur den kan hjälpa dig att driva effektfulla utbildningar

Lära dig skapa utbildningar i världsklass med High Performance Learning Journeys eller bli ett utvärderingsproffs med Kirikpatricks four levels

Har du frågor? Kontakta oss!