Promote International – lärresor och lärplattform

Lärplattformen för effektiv utbildning

Den AI-drivna lärplattformen utformad för att öka tillämpningen av kunskap och maximera effekten från dina utbildningsinitiativ.

“Promote möjliggör vår övergång från att tillhandahålla utbildningsmaterial till att leverera effekt, vilket möjliggör skapandet av skräddarsydda lärresor som främjar kompetensutveckling genom samarbete mellan deltagare och stöd från chefer.”

“Vi har använt Promote i många år. Det är en naturlig och väsentlig del av vårt L&D-ekosystem och en mycket viktig del av pusslet för framgångsrikt L&D-arbete.”

Marie Degerud Jeppesen

VP Leadership & Learning

“Promote möjliggör ökat engagemang med olika intressenter och mer feedback vilket ger oss de insikter vi behöver för att uppnå förväntad effekt.”

Från content delivery till tillämpning av kunskap

Medan traditionella utbildningsmetoder huvudsakligen koncentrerar sig på att leverera utbildningsmaterial, är Promote utformat för att främja tillämpningen av kunskap i det dagliga arbetet. Ta steget från rutinmässig utbildningsinitiativ till en drivkraft för mätbara förbättringar.

1 av 6 Tillämpar kunskap med
traditionella träningsmetoder

5 av 6 Tillämpar kunskap med
Promote®

Visualisera lärresan

Ge en tydlig och intuitiv vägkarta så att deltagarna enkelt och effektivt kan navigera sin utveckling, medan du som facilitatorer får alla verktyg som behövs för att följa och stötta deltagarens resa.

Skapa engagemang med socialt lärande

Skapa engagemang och samarbete med hjälp av en dynamisk och kollaborativ utbildningsmiljö där deltagare inspirerar varandra, delar erfarenheter och utbyter kunskap.

Öka effekten med chefsinvolvering

Gör det möjligt för chefer att spela en aktiv roll i lärresan och öka deltagarnas ansvar, tillämpningen av nyförvärvad kunskap och resultatet från dina utbildningsinitiativ.

Få värdefulla insikter och mät effekt

Ha full koll på dina viktigaste mätvärden och få värdefulla insikter som hjälper till att optimera inlärningsstrategier och främja kontinuerlig förbättring.

Spara tid med AI i Promote

Strömlinjeforma facilitation, öka deltagarengagemang och se till att varje individ får den uppmärksamhet som krävs för framgång.

Integrera sömlöst med din nuvarande lösning

Integrera sömlöst med din nuvarande utbildningslösning, öka effektiviteten och förbättra utfallet på dina utbildningsinitiativ.

Effektiva initativ utifrån dina behov

Skapa utbildningsinitiativ anpassade till din organisations behov, vare sig det handlar om introduktion, reskilling eller upskilling.

Design och utvärdering av utbildning

Certifieringskurser i världsklass som ger dig verktygen, metoderna och färdigheterna för att framgångsrikt utforma effektfulla lärresor och utvärdera dina utbildningsinitiativ.

Har du några frågor? Kontakta oss!

0
Länder
2450 +
Kunder
0
Språk
1200000 +
Globala användare

Congrats, Almost there!

A few things to consider before trying the platform:

And to make it as easy as possible...

…there’s a Demo guide within each module, explaining all the nifty features of the Promote Platform! You can find it under resources on the right hand side of the screen.