PPP-workshop

Program Performance Path Workshop (PPP)

Ge utbildningen en ärlig chans att påverka verksamheten

Receptet för en lyckad utbildning

I PPP-workshopen, Program Performance Path, skapar ni ett resultatdrivet ramverk för ert program att stå på. En PPP tar fram, och besvarar på mest vitala frågorna; mål, syfte, vilka beteenden som ska skapas och i vilka situationer de ska användas för att få riktigt bra affärsdrivande effekt.

En PPP är en av de mest centrala delarna i HPLJ och ett av de allra mest uppskattade verktygen för att skapa en strategiskt plan för sin utbildning. Gemensamt för alla våra framgångsrika projekt med kunder bygger på en PPP. Om ni vet att ni behöver förändring – men inte hur – är PPP lösningen för dig. Workshopen består av personliga intervjuer följt av 2 halvdagar workshop.

Om du vill vara säker på att utbildningen går i linje med och driver mot företagets affärsmål, då ska du samla ihop beställare, mottagare och övriga intressenter och genomföra en PPP tillsammans med oss.

Karin Plith Promote

Lär dig skapa rätt beteenden hos deltagarna

En PPP ger dig en tydlig bild av vilka kompetenser och vilket beteenden som krävs för att nå era KPI:er och affärsmål

Få ombord intressenterna

Lär dig sammanstråla med intressenter för att skapa utbildningsinitiativ som alla drar nytta av. En PPP är ett fantastiskt verktyg för att skapa samsyn i bolagets alla delar.

För dig som vill skapa förändring på djupet

PPP-workshop passar för dig som är utbildningsledare och för andra inblandade intressenter som vill uppnå uppsatta mål med en utbildning. Utöver upplägget hur du skapar ditt egna affärsupplägg får du även en utarbetad process för att fortsätta vidare mot ökade resultat genom genomförande. 

Stärk kopplingen mellan
L&D & affären

L&D och verksamhetsutveckling hör ihop. Stärk bandet mellan utbildning och affärsvärdet genom att skapa resultatfokuserade utbildningsinitiativ tillsammans! 

,,,,

Förbättra nuvarande eller skapa ett helt nytt program

Börja inte om från scratch! Du kan kalibrera om existerande program till nya höjder och effekter med vår PPP-workshop. 

Processen

1. Förberedande intervjuer ~ 1 dag

Workshoppen börjar med personliga intervjuer för att säkerställa prioriteringarna bland alla deltagare. Dessa utförs av Promotes utbildningsansvariga personer.

Beroende på gruppens storlek varierar tiden att utföra intervjuer med alla deltagare. Räkna med att intervjuarbetet tar ungefär en arbetsdag.

2. Workshop
2 x ½ dagar

Efter intervjuerna följer 2 dedikerade halvdagar av workshoparbete där vi tillsammans sätter ramverket för initiativet. Här varvas prioriteringsarbete ihop med resultatet från de personliga intervjuerna.

Här kommer alla till tals och alla röster väger lika tungt.

3. Nu kör vi!

Resultatet är ett välpaketerat dokument som beskriver hela processen från A till Ö:

Vilka kunskaper behöver deltagarna besitta, vilka beteenden ska ni förändra och i vilka situationer ska de användas för att påverka affärsmålen maximalt.

Dokumentet kan med fördel användas för att förklara den kommande insatsen, ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utforma programmet och även som underlag för utvärdering.

Som ett av de första stegen i utvecklingen av vårt nya strategiskt viktiga ledarprogram tog vi på Granitor hjälp av Promote. Under deras ledning genomförde vi en s.k. Program Performance Path, där syftet är att arbeta fram mål, syfte, önskade beteenden och performance för det nya programmet och vad detta ska bidra tillbaka till vårt bolag och organisation. Under ledning av Edward Boon och Mark Gussetti samlade vi ihop representanter från flera olika positioner i vår ledningspil och från flera olika bolag i vår koncern (intressenter från hela företaget) och jobbade tillsammans fram en struktur och röd tråd för programmet som vi alla var överens om. Nu har vi en gemensam grund att jobba vidare utifrån i det kommande arbetet med utvecklingen av programmet.

Det var otroligt värdefull att ha Edward och Mark som en extern kraft som drev på processen; höll ihop arbetet, ställde de rätta frågorna och belyste vårt arbete med deras erfarenhet. Det gjorde att alla aspekter belystes och värderades.

Jag kan varmt rekommendera det här arbetet för alla som ska starta upp ett nytt utbildningsprogram eller vill arbeta om ett befintligt.

Vill du veta mer om PPP-workshopen? Fyll i formuläret

Kontaktinfo

Boka möte

 • Karin Plith

  Manager Promote Nordic

  Tel: +46 76 543 88 64
  Karin.plith@promoteint.com

  Prata med mig om:
  L&D transformation, utbildningsakademier, Programme Performance Path och strategiska program

  Karin Plith Promote

Karin Plith

Manager Promote Nordic

Karin Plith Promote