“Kan vi göra en pilot?” Tre BRA anledningar till att testa!

 

”Kan vi göra en pilot?” eller “Kan vi testa med en pilot?” är en väldigt vanlig fråga till oss från många vi träffar. Jag svarar alltid med: ”Vad är det ni vill ”pilota”?”. Men just det vet man sällan. En sak kan man dock vara helt säker på när man träffar oss: man behöver inte testa om Promote fungerar som stöd för genomförandet av en utbildning.

Många letar efter en plattform, ett verktyg, ett stöd för utbildning och vill ”känna på systemet” eller ”klicka runt själv” i det man funderar över att investera i. Så vi börjar där. Är det verkligen systemet som behöver testas och klickas runt i? Är det verkligen “Kan vi testa med en pilot?” som är den bästa frågan att börja med? Att vilja testa om Promote kan användas som ett digitalt stöd för genomförandet av en utbildning i en pilot? Det vet vi att det kan. Det kan ni lämna till oss.

Tillräckligt många företag inom våra två målgrupper; medelstora till stora företag med interna utbildningsavdelningar samt utbildningsföretag världen över har redan testat – vi lovar. Våra kunder har genomfört så många utbildningar med stöd av Promote för att ni ska kunna känna er helt säkra på att Promote fungerar utmärkt för det verktyget är till för – att driva och exekvera lärresor, att göra utbildning till en process, att skapa effekt från utbildning etc.

BRA anledningar att testa en pilot

Det finns dock andra anledningar, bra anledningar, till att göra en pilot. Här kommer tre av de viktigaste:

  1. Testa organisations mognad, mottaglighet och kommunicera därefter
  2. Utmana organisationen i att formulera mål, konkret tillämpning och effekt som ett resultat av utbildning
  3. Förtydliga och konkretisera vilka roller och resurser som behövs internt

Insikter kring dessa tre punkter bidrar till att framgångsrikt arbeta med Promote eller något annat verktyg för utbildning.

Det handlar inte om funktion och teknik när man testar en pilot

Med dessa punkter i fokus inser man ganska snabbt att en pilot handlar väldigt lite om verktyget i sig. En pilot handlar inte om funktioner eller teknik. En pilot handlar främst om design, arbetssätt och er organisation. Låt mig fördjupa de tre punkterna.

1. Testa organisationens mognad, mottaglighet och kommunicera därefter

Eftersom Promotes främsta mål är att driva lärresor förutsätter det att organisationen är beredd att se på utbildning som just en lärresa och inte en enskild utbildningsinsats. Det innebär i sig att man ser på utbildning som en process och inte ett event. Den som hoppas kunna stoppa en ”vanlig”, säg 2-dagars klassrumsutbildning, utan förberedelser och en plan för faktiskt tillämpning i Promote och hoppas på ett bra resultat kommer bli besviken. Skit in, skit ut, krasst uttryckt!

2. Utmana organisationen i att formulera mål, konkret tillämpning och effekt som ett resultat av utbildning

För en lyckad pilot krävs att organisationen gör sin hemläxa – det är tyvärr inget vi kan göra åt er. Det innebär att man är beredd att lägga tid på piloten – den sköter derssvärre inte sig själv. Det handlar framförallt om att sätta mål som är kopplade till utveckling av verksamheten och att hitta de situationer och beteenden som leder till utveckling, och de resultat ni vill uppnå. Inom HPLJ-metodiken kallar vi det ”Moments that Matter” – tillfällena där du får möjlighet att använda dina nya kunskaper. Det här förutsätter också att du som ansvarig är beredd att ställa krav på organisationen i form av förväntningar på genomförda förberedelseuppgifter och tillämpningsuppgifter. Det innebär också att organisationen är beredd att ställa krav på sina chefer att vara delaktiga.

3. Förtydliga och konkretisera vilka roller och resurser som behövs internt

Att i samband med en pilot prata om roller och resurser är givetvis relevant. Vilka roller behövs egentligen? Vem ska göra vad? Hur fördelar vi arbetet?  I vissa fall kan det vara relevant att den enskilde utbildaren har hela ansvarat från design, bygga utbildningen i Promote, ladda upp deltagare och bjuda in. I andra fall delas dessa uppgifter mellan olika funktioner i teamet, som till exempel programansvarig, utbildare och administratör. Min erfarenhet säger dock att det är först när man jobbat med Promote ett tag och har en tydlig bild av vad organisationen har för avsikt att använda Promote till som det är relevant att prata roller. MEN vi hittar alltid rätt rollfördelning med våra kunder, men först efter att vi förstår och får se hur kunden har för avsikt att jobba och vilka resultat man vill uppnå.

Slutligen, en pilot är en investering – i tid och resurser – för oss och för er. En pilot är inte att testa funktioner i ett verktyg, att klicka runt och pilla lite. En pilot är att skapa förutsättningar för ett nytt arbetssätt och förbereda för förändring, bättre resultat och tydlig effekt – som blir så framgångsrikt som möjligt.

Fler fördelar med en pilot av ett utbildningsprogram med till exempel Promote:

  • Ni binder inte upp er för något ni sedan inte kommer att använda om ni mot förmodan inte skulle vara nöjda (vi är dock väldigt säkra på att ni blir det ?)
  • Ni får testa oss som leverantör och partner till ert utbildningsteam. Vi har lång erfarenhet av att samarbeta, coacha och att hjälpa utbildningsavdelningar, ansvariga och team – säg till om du vill prata med någon som vi redan hjälpt!
  • För en liten investering får ni MYCKET: kunskap, insikt, resultat, tankar och funderingar – kring utbildning, utbildningsdesign och effekt av utbildningen! Det kan vi garantera – vad ni sen väljer att göra med er nya kunskap är upp till er – men vi lovar att vi inte lämnar er i sticket!

Share: