Att driva ett ledarskapsprogram virtuellt

Så flyttade ORKLA ett affärskritiskt ledarskapsprogram online.

Under våren 2020 lamslogs världen av den rådande Corona-pandemin. Virusets utbrott omöjliggjorde fysiska träffar, möten och tillställningar vilket påverkade Orklas återkommande ledarskapsprogram. Men hur löste Orkla utmaningen?

I detta case kan du läsa om hur Orkla ställde om, optimerade och moderniserade sitt sätt att utbilda sina nya ledare – på mindre än ett år!

Ladda ner caset här: