5 hinder som stoppar resultaten för L&D program – och hur du tar dig runt dem

Vilka 5 hinder är ständigt återkommande och gör det svårt för deltagare/anställda att tillämpa kunskaperna i arbetet och visa resultat? Läs mer om hindren och över 60 potentiella metoder för att ta itu med dessa.