5 hinder som stoppar resultaten för L&D program – och hur du tar dig runt dem

Vilka 5 hinder är ständigt återkommande och gör det svårt för deltagare/anställda att tillämpa kunskaperna i arbetet och visa resultat? Läs mer om hindren och över 60 potentiella metoder för att ta itu med dessa.

Share:

Congrats, Almost there!

A few things to consider before trying the platform:

And to make it as easy as possible...

…there’s a Demo guide within each module, explaining all the nifty features of the Promote Platform! You can find it under resources on the right hand side of the screen.