Promote action workshops

Promote Action Workshops

Nyckelfärdiga workshops designade för att snabbt skapa förbättring

Skalbara, lösningsorienterade, effektiva workshops - för dig och ditt team

Promote Action workshops är gjorda för att driva kompetensutveckling inom en organisation. Du får allt material du behöver och för att leda workshoppen själv. Alla workshops är skalbara och följer ett tydligt mönster. En Action workshop är rad strukturerade aktiviteter och uppgifter vars uppgift är att utveckla en grupps medlemmar inom en viss kompetens eller färdighet. 

Promotes Teamutvecklande workshops passar i såväl större utbildningsprogram som för mindre individuella uppdrag. Materialet är förpaketerat och utformat för att lösa konkreta uppgifter och kan användas flera gånger på olika grupper. Du som ledare kan utföra workshopen utan extern hjälp oavsett om du väljer att köra virtuellt eller i ett fysiskt möte. 

Helt kompletta workshops, färdiga att köras inkluderat med material, videos och hjälpmedel.

Workshops

Vad fungerar, vad fungerar inte?

Perfekt för dig som leder ett relativt utvecklad och öppen grupp. Målet är att kunna konstatera vad som fungerar och vad som inte fungerar. Genom att gå igenom parametrar som samarbetsförmåga, konfliktlösning och personlig prestation kan gruppen fokusera på att vidareutvecklas.

Leda själv vs. samarbete

Vissa delar av vad en grupp gör är rätt enkelt – vi har kunskapen och vi har gjort det förut. Andra delar kan vara komplexa – vi har inte gjort det här förut, vi har inte all nödvändig kunskap och vi som grupp har olika sätt att angripa utmaningen.

 

Öka motivationen

Boosta din grupp genom att ta reda på individuella motivationsfaktorer. Vad är en bra dag? Lära sig något nytt? Känna sig uppskattad? Frihet? Genom att reflektera och utforska vad som motiverar oss och vilka preferenser vi har kan vi ta ansvar att göra arbetsdagen lite bättre för oss själva och för våra kollegor.

Analys & insikter

Få insikter och vidareutveckla din grupp till nya höjder. För att kunna nå våra mål behöver vi förstå var vi kommer ifrån och var vi är nu. I den här workshoppen får ni ett gemensamt språk och gemensamma verktyg för att prata om var gruppen befinner sig just nu och hur vägen framöver kommer att se ut.

Lös konflikter inom en grupp

Förr eller senare kommer en konflikt att uppstå inom en grupp. Det är inte antalet konflikter som avgör om en grupp är högpresterande eller inte. Det är hur konflikterna hanteras. Med den här workshopen skapar du en trygg miljö med en process för hur konflikter ska hanteras på en produktivt och hälsosamt sätt.  

Tydliga roller & ansvar

Brist på tydlighet och ansvar är bland de vanligaste orsakerna till konflikter i en grupp och att uppgifter inte slutförs. Arbetar gruppen agilt är det viktigt att ha en pågående dialog om förväntningar och fördelning av arbetsuppgifter. Vi rekommenderar att använda den här action-workshopen regelbundet.

Visa din uppskattning

Boosta din grupp med genuin uppskattning. Skapa förtroende och en miljö där gruppens medlemmar är mer öppna för konstruktiv kritik. Med den här workshopen säkerställer du att alla medlemmar i gruppen känner sig uppskattade för var de bidrar med. Efter workshopen kommer gruppens medlemmar att ha en enkel och effektiv modell samt en handbok för det fortsatta arbetet.

Använd olikheterna

Ett mångsidigt team är bra för medarbetarnas utveckling. Gruppmedlemmar med olika bakgrund skapar bättre kommunikatörer och socialt medvetna medarbetare. Genom diskussioner identifierar gruppens medlemmar olikheterna och identifierar hur de ska använda dem på bästa sätt.

Coaching för ökade resultat

Coaching är ett effektivt sätt att utveckla en grupp. Inte bara från chefen utan även från kollegor. I den här workshopen kommer deltagarna att följa GROW-modellen som ger dem möjligheten att öva på varandra.

Sätt upp grundregler för gruppen

Sätt grundreglerna direkt för en ny eller en redan etablerad grupp. Ju förr desto bättre då! Utmaningen blir större om konflikter och irritation redan finns. I den här workshopen guidas teamet i hur de skapar och kommer överens om gemensamma regler för att arbeta mer effektivt. 

Lös varandras utmaningar

Kom tillsammans fram till idéer och lösningar till utmaningar gruppen står inför. I den här workshopen kommer deltagarna att dela med sig av sina utmaningar och situationer som de tycker är svåra att lösa själva.

Skapa en positiv feedbackkultur

Öka moralen, ethos och produktiviteten med hjälp av feedbackkultur. Gruppen får en modell för feedback som de kan öva på för att finjustera deras färdigheter när de ger feedback.

Speed Feedback

Skapa en positiv känsla kring feedback. För att avstigmatisera negativ feedback behöver feedback bli en del av arbetsmiljön. Genom den här workshopen får deltagarna chans att öva på att ge feedback till varandra.

 

Har du frågor, funderingar eller är intresserad att beställa en/flera workshops?
Använd formuläret till höger.

Vad ingår i Promote Action Workshop?

 – Guidade instruktioner till managern ansvarig för att driva workshoppen

– En manual för medarbetarna som deltar i workshopen

– En PowerPoint-presentation för managern att använda, inklusive guidade instruktioner samt tidsestimat för varje sida och uppgift.

– Video med learning nuggets för deltagarna att använda

– Ett onboardingprogram till Promotes läroplattform. I Promote får ni tillträde till guidelines, material och videos uppsatt i en strukturerad lärresa för att leverera bästa möjliga resultat. OBS! Man behöver inte använda Plattformen om man föredrar någon annan lösning.

FAQ om Action Workshops

Vi använder inte Promotes plattform, hur gör vi då?

Inga problem. Vi skickar er allt material ni behöver. Filmer, PDF:er, Powerpoints osv. Materialet kan ni göra vad som passar er bäst – t.ex. lägga in i ert LMS.

Vi använder Promotes plattform idag, kan vi använda den för Action workshops?

Absolut! Action workshops fungerar bäst i kombination med Promotes plattform. Det kostar som vanligt en “user” per aktiverad användare.

Ni kommer att få tillgång till mateialet utformat som en strukturerad lärresa inne i Promote.

Vad händer när man köpt en workshop - hur ser processen ut?

Vi kommer börja med att producera ert material. Sedan följer vi upp med en avstämning (digitalt eller face 2 face) här ni får titta på materialet och ställa eventuella frågor. När det är klart kommer vi lämna över materialet till er, eller lägga in det i Promote åt er. 

Finns det ett minimum-krav på antal deltagare?

Nej. Men resultatet blir bättre om ni är fler som går workshoppen. 

Hur länge signar man upp sig?

Ett år i taget. Ni har rätt att använda workshoppen och materialet i ett år.

Kontakta Thomas för mer information

Vill du ha mer information om konceptet? Kontakta oss!

Telia logo
Systembolaget logo
T