Promote Nordic

Utbildning som gör skillnad

Promote är en onlinebaserad plattform designad för att skapa varaktigt lärande.

Promote är ett svenskt företag och används bland annat av Peab, Scania, Vattenfall, Getinge och Ericsson. Vi har bred erfarenhet från olika branscher och användningsområden.

Välkommen på frukostseminarium hos Promote! Lär dig mer om att digitalisera utbildningsfunktionen.

Ett urval av våra kunder

Utbildning ska vara en investering

I många organisationer är utbildning en kostnad snarare än en investering. Det vill vi på Promote ändra på. Vår plattform är designad med deltagaren i centrum. Den är lätt att använda, oavsett vilken roll du har, och kan användas till alla typer av utbildningar och program.

Har ni ett befintligt utbildningsprogram eller planerar att utveckla ett? Vill ni säkra att deltagarna använder sina nya kunskaper när de kommer tillbaka till jobbet? Söker ni ett verktyg för att skapa bestående beteendeförändringar och resultat av era utbildningar?

Lärplattformen Promote skapar bestående beteendeförändringar och höjer effekten av era utbildningsprogram. Promote används till allt från traineeprogram, längre certifieringsprogram till onboardingprogram över hela världen av bland annat Ericsson, NCC och Ambea.

Skapar framgångsrika strategiska utbildningsinitiativ

Promote skapar synliga och mätbara mål, engagerar deltagarens chef, mäter progress och måluppfyllnad för att skapa beteendeförändringar hos dina deltagare. Promote kombinerar alla de delar som behövs för att skapa de önskade resultaten. I Promote kan du snabbt skala upp utbildningsinitiativen och nå hela organisationen.

Promote är inte ett LMS och inte "ett system till"

Promote engagerar deltagare genom hela programmet och ger dem förutsättning för att lyckas på arbetsplatsen. Promote erbjuder ett effektivt interface som gör det enkelt att fokusera på rätt saker under och efter utbildningen. Du kan följa deltagarnas progress genom hela programmet före, under och efter utbildningen. Promote går på ett enkelt sätt att kombinera med ert LMS (Learning Management System).

Vi kan utbildning - Ta del av vår expertis

Genom våra partnernätverk och breda erfarenhet från utbildningsbranschen kan vi hjälpa dig att skapa och leverera framgångsrika utbildningsprogram. Använd vår evidensbaserade forskning och våra modeller, och delta i våra användargrupper där du kan interagera med likasinnade i diskussioner som leds av experter inom fältet.

Kontakta oss

Vill du se hur Promote fungerar och hur vi tillsammans kan göra ert utbildningsprogram till en succé? Kontakta oss så börjar vi där.

Ta kontakt med oss direkt via telefon eller mail.

Är Promote rätt system för er?

Är svaret ja på någon eller några av frågorna nedan?

  • Ska du utveckla ett nytt utbildningsprogram och vill vara säker på att det kommer skapa önskat effekt i organisationen?
  • Har du ett befintligt program och vill vara säker på att det skapar önskad effekt i organisationen?
  • Vill ni säkra att deltagarna från en utbildningsinsats faktiskt använder sina nyvunna kunskaper tillbaka på jobbet?

  • Har du insett att ett LMS inte är rätt verktyg för att driva bestående beteendeförändringar?
  • Har ni en upplägg med “före-under-efter”, men inte ett verktyg för att driva och följa upp programmet?
  • Vill du kunna visa högre värde från ett utbildningsprogram?
  • Minska antalet utbildningsdagar med bibehållet eller bättre resultat?

Skapa lärresor med HPLJ

Promote har i samarbete med Professor Robert Brinkerhoff utvecklat HPLJ-metodiken. HPLJ, som står för High Performance Learning Journeys, erbjuds som en onlinebaserad certifiering som ger dig processer och verktyg för att designa utbildning.

Du som deltagare kommer få kunskap i hur du designar en High Performance Learning Journey (HPLJ), en deltagarupplevelse som fördjupar och gör resultaten av varje utbildningsdag mer effektiv och värdefull. Du får lära dig att förbättra dina redan existerande utbildningsprogram såväl som att utveckla nya. Utbildningen sträcker sig under 12 veckor och är helt onlinebaserad.

Hör gärna av dig om du har frågor om certifieringen eller metodiken, så skickar vi mer material.

Boka en demo

Använd formuläret för att boka en demo.