Promote Nordic

Promote Nordic

Vill ni skapa effekt och utvärdera era utbildningsinsatser
– På riktigt?

Ett urval av våra kunder

Har ni ett befintligt utbildningsprogram eller planerar att utveckla ett? Vill ni säkra att deltagarna använder sina nya kunskaper när de kommer tillbaka till jobbet? Söker ni ett verktyg för att skapa bestående beteendeförändringar och resultat av era utbildningar.

Den onlinebaserade lärplattformen Promote skapar bestående beteendeförändringar och höjer effekten av era utbildningsprogram. Promote används till allt från traineeprogram, längre certifieringsprogram till onboardingprogram över hela världen av bland annat Ericsson, NCC och Ambea.

Vårt verktyg är baserat på forskningen av Dr. Jim Kirkpatrick och Professor Robert O. Brinkerhoff – båda experter på utbildnings- och utvärderingsfrågor. Både Jim Kirkpatrick och Robert Brinkerhoff är idag nära samarbetspartners till Promote och våra kunder.

Läs mer om Jim Kirkpatrick 

Läs mer om Robert Brinkerhoff

Skapar framgångsrika strategiska utbildningsinitiativ

Promote skapar synliga och mätbara mål, engagerar deltagarens chef, mäter progress och måluppfyllnad – för att skapa beteendeförändringar hos dina deltagare. Promote kombinerar alla de delar som behövs för att skapa de önskade resultaten. I Promote kan du snabbt skala upp utbildningsinitiativen och nå hela organisationen.

Promote är inte ett LMS och inte "ett system till"

Promote engagerar deltagare genom hela programmet och ger dem förutsättningar för att lyckas på arbetsplatsen. Promote erbjuder ett effektivt interface som gör det enkelt att fokusera på rätt saker under och efter utbildningen. Du kan följa deltagarnas progress genom hela programmet – före, under och efter utbildningen. Promote går på ett enkelt sätt att kombinera med ert LMS (Learning Management System).

Vi kan utbildning – Ta del av vår expertis

Genom våra partnernätverk och breda erfarenhet från utbildningsbranschen kan vi hjälpa dig att skapa och leverera framgångsrika utbildningsprogram. Använd vår evidensbaserade forskning och modeller, och delta i våra användargrupper där du kan interagera med likasinnade i diskussioner som leds av experter inom fältet.

Kontakta oss

Vill du se hur Promote fungerar och hur vi tillsammans kan göra ert utbildningsprogram till en succe? Kontakta oss så börjar vi där.

Ta kontakt med oss direkt via telefon eller mail.

+46 76 543 88 64
karin.plith@promoteint.com

Är Promote rätt system för er?

Är svaret ja på någon eller några av frågorna nedan?

  • Ska du utveckla ett nytt utbildningsprogram och vill vara säker på att det kommer skapa önskad effekt i organisationen?
  • Har du ett befintligt program och vill vara säker på att det skapar önskad effekt i organisationen?
  • Vill ni säkra att deltagarna från en utbildningsinsats faktiskt använder sina nyvunna kunskaper tillbaka på jobbet?

  • Har du insett att ett LMS inte är rätt verktyg för att driva bestående beteendeförändringar?
  • Har ni en upplägg med “före-under-efter”, men inte ett verktyg för att driva och följa upp programmet?
  • Vill du kunna visa högre värde från ett utbildningsprogram?
  • Minska antalet utbildningsdagar med bibehållet eller bättre resultat?

Online - Brinkerhoff Certification for High Performance Learning Journeys

Promote kan i samarbete Professor Robert Brinkerhoff nu erbjuda ett nyutvecklat program som bygger på hans 40 år av forskning kring effektiv utbildning.

Du som deltagare kommer att få processer och verktyg för att utveckla en ”High Performance Learning Journey (HPLJ)” – en deltagarupplevelse som fördjupar och gör resultaten av varje utbildningsdag mer effektiv och värdefull. Du får lära dig att förbättra dina redan existerande utbildningsprogram såväl som att utveckla nya. Utbildningen är helt onlinebaserad och sträcker sig under 12 veckor.

Certifieringen är praktiskt orienterad och ger dig kraftfulla verktyg och metoder – som du kan använda direkt i din verksamhet.