Telia väljer Promote som plattform för lärresor

Telia väljer Promote som plattform för lärresor

Det är med stor glädje och massor av stolthet som vi nu kan berätta att Telia har valt Promote som plattform för lärresor och High Performance Learning Journeys (HPLJ) som sin metodik för utveckling av lärresor. Redan nu under våren kommer ca 40 personer att certifieras i HPLJ Champion.

Telias arbete inom lärande och utveckling är imponerande. Att förändra ett arbetssätt och synsätt som varit allmängiltigt under så lång tid är svårt. Det Telia inser och satsar på är att metodik och teknik går hand i hand. Allt börjar i metodiken – i det här fallet HPLJ.

Vår gemensamma målsättning med det här samarbetet är driva utvecklingen framåt inte bara för våra respektive företag utan också för learning and development generellt. Vi hoppas kunna visa på mycket spännande projekt och intressanta resultat framöver. Den här resan har bara börjat och vi är otroligt glada att få vara med och bidra.

Jag är otroligt glad för den här up-skilling satsningen inom vårt eget team. Ingen plattform i sig är lösningen på våra utmaningar, men Promote är en fantastisk möjliggörare för HPLJ, som är en kraftfull- och internt trycktestad metodik för lärresor vars syfte är att skapa effekt!

“Vi har ett fantastiskt fint samarbete med Telia både vad gäller plattform och metodik och är oerhört nyfikna på hur vårt samarbete kan utvecklas”

Karin Plith
Manager Promote Nordic
karin.plith@promoteint.com
+46 76 543 88 64

Karin Plith Promote
certifiering high performance learning journey

Läs mer om
High Performance Learning Journey

Share: