Så lyckas du med dina virtuella utbildningar – våra samlade erfarenheter & tips från våren 2020

Lyckas med dina virtuella utbildningar, hur gör man? Under våren har vi genomfört våra utbildningar och ledarträningar virtuellt. Tillsammans med våra kunder och deltagare har vi samlat på oss en mängd bra erfarenheter. Nu vill vi gärna dela med oss av våra tips på hur du kan tänka, göra, och förbereda dig för att lyckas med dina virtuella utbildningar. Tipsen är saker som vi tycker är viktiga att tänka på när du genomför en utbildning – både i rollen som beställare och som utbildare. Vårt mål är som alltid att du ska få så bra resultat och så stor effekt som möjligt av din planerade utbildning.

Tydlig information till deltagarna

En av grunderna till att lyckas med dina virtuella utbildningar är tydlig kommunikation med dina deltagare. För att undvika missförstånd och ge bästa möjliga förutsättningar för dem behöver du vara tydlig med utbildningens syfte och mål. De behöver även få instruktioner om vad de förväntas göra, vilka system de kommer att använda sig av och vad de kommer att göra i dessa system. Gällande utbildningens upplägg behöver dina deltagare få veta följande:

 • Förväntas jag göra något innan utbildningstillfället? I så fall vad, och med vilket syfte och mål?
 • Vad förväntas av mig under själva utbildningen? Med vilket syfte och mål?
 • Förväntas jag göra något efter utbildningstillfället? I så fall vad, och med vilket syfte och mål?

Gruppstorlek – en viktig faktor

En bra erfarenhet för att lyckas med dina virtuella utbildningar är att vi sett att vi får bäst resultat i grupper med upp till 10 personer. Här ”vågar” alla vara delaktiga och det är svårare att gömma sig bakom en skärm. I grupper med upp till 15 deltagare blir resultatet ok, men går vi över 15 så tappar vi både interaktion och engagemang. Det beror på att det blir lättare för deltagaren att gömma sig i mängden. Med en större grupp finns det även en betydligt större risk att man som deltagare zoomar ut och tappar fokus.

Teknikförberedelser är A & O

Genom att både vi och deltagarna kontrollerar att vår teknik fungerar innan vi sätter igång undviker vi att tid och energi som vi ska lägga på själva utbildningen istället läggs på att lösa tekniska problem. Desto större chans att lyckas med din virtuella utbildning! Vi ser därför alltid till att göra följande:

 • Be deltagaren att testa så att ljud och kamera fungerar innan utbildningen startar.
 • Få deltagarna att logga in minst 10 min innan utbildningsstart för att avvärja teknikstrul.
 • Informera om vikten av att delta med kameran på så att deltagaren förstår syftet och törs/vill ha på kameran.

Håll engagemanget uppe under hela utbildningen

Under våra utbildningar eftersträvar vi alltid ett högt engagemang bland deltagarna. När vi träffas virtuellt kan detta vara en extra utmaning. Vi har märkt att  följande hjälper oss att hålla engagemanget bland deltagarna uppe:

 • Varva information med frågor till deltagarna.
 • Kom ihåg att ställa frågor även till de som inte är aktiva.
 • Vid breakout så be grupperna återkoppla exempelvis 3 findings som de kom fram till i en chatt. Utbildaren återger så några av de findings som skrivs.
 • Som utbildare säg gärna utbildningens mål/namnet på utbildningen med jämna mellanrum. Exempelvis leda på DISTANS eller DIGITALA möten.
 • Som utbildare – ha en extra resurs som sköter teknik samt eventuell chatt.
 • Påminn om utvärderingen innan avslut på utbildningstillfället.
 • Kör korta pass med olika interaktiva mellanspel samt fler raster än ni skulle haft om ni träffats fysiskt.

Tips!

Nyfiken på att lära dig mer och få bra erfarenhet för att lyckas med dina virtuella utbildningar? Här kan du läsa mer om vårt utbildningsprogram “Effektiva virtuella utbildningar”.

Share: