Social distansering – eller kanske inte?

I en tid där vi behöver varandra som mest, för att skapa trygghet och förståelse, är det olyckligt att social distansering blivit synonymt med fysiskt avståndstagande. Vi ska tvärtom fortsätta vara sociala men undvika att vara fysiskt nära varandra. Många företag står nu inför utmaningen att skapa en stark vi-känsla på distans.

Tekniken ger oss möjlighet att fortsätta vara sociala och på kort tid har många organisationer fått ställa om till digitala lösningar. På gott och ont. I min värld, på Induction, där vår viktigaste arbetsuppgift att är välkomna nya medarbetare till sina nya arbetsplatser, har vi alltid använt teknik som hävstång för att skapa engagerande, strukturerade och effektiva introduktionsprogram.

Genom ett varmt och strukturerat välkomnande överbryggar vi fysisk distans och ger nyanställda goda förutsättningar att lyckas som ny på jobbet. Genom vår lärplattform Promote skapar vi möten mellan människor och strategi. Det bygger struktur och i sin tur kultur. Visst kan tekniken underlätta, förbättra och förenkla för många organisationer, inte minst för överbelastade chefer med för lite tid över för sina nya medarbetare.

Digital onboarding ska stötta och driva social interaktion men väldigt sällan ersätta det mellanmänskliga mötet mellan mottagande chef och ny medarbetare! Något som kan ske både digitalt och fysiskt.

Så vad krävs då för att lyckas om man vill digitalisera sin onboardingprocess?

Det första steget måste bli att våga tänka nytt. Att endast skapa en digital checklista i ett snyggt användargränssnitt kommer knappast skapa en WOW känsla hos era nya medarbetare. Det måste finnas utrymme för interaktion, reflektion och inte minst inspiration.

Det andra är att underlätta för och stötta chefer. Jag har inte träffat någon chef som inte vill vara närvarande, coachande och en god förebild. Men tyvärr är verkligheten allt för ofta en annan, där ständiga prioriteringar och akuta åtaganden gör att tiden inte räcker till. Här kan tekniken hjälpa oss, som stöd och för att frigöra tid för chefer.

Sist men kanske viktigast. Risken är stor att nya medarbetare får alldeles för mycket information under sin introduktion, i tron om att det ska hjälpa dem utföra sina arbetsuppgifter så snabbt och bra som möjligt. Många företag dränker sina medarbetare i teori, e-learningar och pdf:er. Men när läste du själv senast en pdf på tio sidor?

Vad kan du göra idag?

Mitt tips är att titta igenom er onboardingprocess med nya ögon. Om det var du som var ny, vad hade tänt din gnista? Vad hade fått dig att känna engagemang? Vad hade gett dig en bra start i din nya roll? Tänk på detta och hur du skulle vilja uppleva detta digitalt – men fortfarande socialt!

Ta hand om varandra och lycka till med det du ska göra idag och inte minst imorgon

David Djerf, Induction

Share:

Congrats, Almost there!

A few things to consider before trying the platform:

And to make it as easy as possible...

…there’s a Demo guide within each module, explaining all the nifty features of the Promote Platform! You can find it under resources on the right hand side of the screen.