Flytta utbildningsprogram online? Lansera snabbt, förbättra senare!

Som alla andra i den nya Covid L&D-världen, har du utan tvekan pressats att starta och genomföra nya initiativ – och det fort. Men virtuell design borde inte handla om att ”konvertera” alla era klassrumsledda program för att genomföra dem online, det handlar om att skapa en ny design för att uppnå samma målsättningar och syfte som era klassrumsledda program.

Det tar tid att bygga riktigt professionellt designade virtuella program – troligtvis mer tid än vad du har råd att avsätta just nu. Den goda nyheten är att användbara designer som är “good enough” kan levereras mycket snabbare och istället förbättras på vägen.

”Över tid” är nyckeln

Kom ihåg att du skapar lärresor. Resor börjar med ett första steg och utvecklas från det – över tid. ”Över tid” är nyckelorden här. Du kan påbörja resan utan att ha alla delar av resans sista pusselbitar på plats. Lärresans design behöver inte vara en ”allt eller inget”-affär.

Utav alla nya, snabbt startade, virtuella program vi granskat de senaste månaderna, är det ingen som inte tillförde något – alla gav effekt. Å andra sidan, ingen av dem var lika bra från start som andra generationens program som följde – samtliga hade omfattande utvecklingspotential.

Effektiva förändringar vid online-program

Det fina med online programmen är att designförändringar kan göras effektivt utan negativa konsekvenser – under tidens gång. Till skillnad från den klassrumsledda världen där anteckningsböcker och annat tryckmaterial används blir en revidering av materialet ofta en större kostnad och insats – som helt ärligt alla helst slipper.

Så hur kan du komma igång?  Här är våra bästa tips utifrån vad vi sett under de senaste månaderna:

  • Prioritera: identifiera några program som är viktigast och få hjulen på den affären att snurra och som kommer vara till mest hjälp för aktörerna som kämpar med att anpassa sig till den nya världen. Börja med dem.
  • Se på ditt designarbete med de prestationsutvecklande glasögonen – vilka är de få sakerna som i störts utsträckning kommer att hjälpa människor att genomföra viktiga uppgifter bättre?
  • Prestationsutveckling är en iterativ process. Innan dina deltagare börjar, kan du inte hjälpa dem att anpassa sig med hjälp av mer avancerade övningar och feedback över tid som de behöver göra. De kommer inte att bli experter på prestation över en natt.
  • Applicera samma prestationsutvecklings-princip på ditt egna arbete. Du kommer inte heller att bli en expert på virtuell design över en natt. Du kan dock också lära dig på vägen och göra din design iterativt bättre. Men du behöver börja.
  • En iterativ prestationsutvecklingsprocess är omöjlig att vårda utan att utvärderas kontinuerligt. Bygg in feedbackslingor i din design och var lyhörd på vad dina deltagares upplevelse lär dig.
  • Hjälp dina deltagare att bli medvetna om vad som hjälper dem och vad som stoppar dem. Bygg uppgifter i din design som får deltagarna att rapportera de systematiska hindren (arbetsdesign, incitament osv) när de stöter på dem. Likasinnade som har kommit på ett sätt att övervinna dessa hinder kan hjälpa andra. Som kursledare kan du samla information om upptäckta hinder och vidarebefordra det till dem som kan lösa dem.
  • Utnyttja verktyg för digital inlärning där du kan. När du försöker skala upp utbildningsprogram är det extremt svårt att sätta upp, genomföra och särskilt spåra framsteg utan den data som dessa lärandeplattformar ger. Den iterativa designmetoden som vi främjar kan påskyndas kraftigt med en sådan plattform.

Lycka till – och kom ihåg att det bästa du kan göra är att börja!

 

Share: