Balanserar ni på ett ben med en bra bit kvar till gropen?

jump pit

Jag brukar jämföra många kunders nuläge med ett trestegshopp där man har tagit det första steget, men måste ta två till för att hamna i gropen. Det är få grenar som tresteg som kräver så mycket styrka, snabbhet och (kontrollerad) explosivitet. Jag ska förklara vad jag menar.

Första steget

Första steget har präglats av skräckblandad förtjusning och en ”vad är det värsta som kan hända”-mentalitet. Gemensamt för de allra flesta är att man faktiskt har fått en hyfsad plankträff. Man har rätt bra koll på Teams, Zoom eller något annat virtuellt verktyg. Man har genomfört några utbildningar i webbinarform och konstaterat att det gick ju rätt bra. Deltagarna är nöjda och organisationen har lärt sig massor. Nu vet vi ju att det går att ha breakout rooms i Teams, det går att nätverka och det går till och med att ha rollspel.

Men – man inser också att det inte är tillräckligt. Det räcker inte med good enough. Man inser att om utbildningarna ska bli riktigt, riktigt bra måste vi tänka till – och tänka om. Det är här, när våra kunder står och balanserar på ett ben och inser att det är en bra bit kvar till gropen, som vi kommer in i bilden. Vi kan, med vår expertis och erfarenhet, hjälpa er hitta styrkan och explosiviteten för steg 2 och 3. Vi ska använda allt ni lärt er i steg 1 och kombinera och addera vår kompetens för att ta er så långt det bara går.

Andra steget

Många inser här att för att kunna ta det andra steget och maximera utbildningsinsatser måste vi ha en strategi och en struktur. För att tillgodogöra sig kraften och kanalisera styrkan i det andra steget måste man gå tillbaka till ritbordet med sina utbildningar och svara på grundläggande frågor som t ex ”för att nå den affärspåverkan vi vill, vilka beteenden måste vi då skapa och i vilka situationer ska dessa beteenden tillämpas”? Det är här begreppet lärresa kommer in. Om vi bara kan vara överens om att det är det det andra steget handlar om så har vi redan där kommit väldigt långt. Det fina är att för att utveckla lärresor finns det metod och struktur. Det finns recept att följa och expert att ta hjälp av. Oavsett om lärresan är helt digital, blended eller hybrid så är grunden och metoden den samma.

Exempel på vanliga frågor i steg 2 är:

  • Hur skapar vi det värdefulla nätverkandet i en virtuell miljö?
  • Hur hittar vi rätt balans mellan digitalt, virtuellt och fysiskt?
  • Hur lång ska utbildningen vara?

Tredje steget

Tredje steget handlar om paketering och leverans. För att leverera en lärresa enligt ovan behöver man en teknisk plattform. Nu pratar jag inte om ett LMS. De allra flesta av våra kunder har minst ett LMS på plats, och förstår att i det här sammanhanget krävs något annat.

En plattform för att leverenera lärresor behöver kunna hantera minst dessa fyra delar:

  1. Den måste kunna synliggöra och stötta hela lärresan och momenten som ingår för deltagaren, deltagarens chef och för föreläsaren eller instruktören.
  2. Den måste kunna erbjuda gediget stöd för social learning. Det är helt avgörande att kunna nyttja arbetssätt som t ex ”team task och ”peer to peer-review”. Kraften i kollektivet för feedback, coaching och erfarenhetsutbyte är enorm.
  3. Den måste kunna erbjuda stöd för chefsinvolvering. Chefsinvolvering är i de flesta insatser en hygienfaktor. För att lyckas med chefsinvolvering behövs mer än chat och mail. Chefsinvolvering är en grundbult i en lyckad utbildningsinsats och kräver insikt och förståelse för vad det ska leda till och hur det ska användas.
  4. Den måste vara lätt att använda och på ett enkelt sätt interagera med Teams och Zoom samt erbjuda integrationsmöjligheter till befintliga system för att underlätta för deltagarna och organisationen.

Vi på Promote är experter på blended learning, hybrid och virtuella utbildningar. Vi har metod för design och struktur av utbildning och vi har den tekniska plattform ni behöver. Vi vet precis var vi ska börja och vi vet hur vi ska hjälpa er skapa riktigt bra utbildningar. Vi har många fantastiskt fina exempel på hur vi samarbetar med våra kunder för att hjälpa dem ta steg 2 och 3.

Om du skulle lära dig hoppa tresteg, skulle inte du vilja lära från Christan Olsson då?

Share: